- Διασφάλιση Ποιότητας -

Η επιχείρηση έχει αναπτύξει και τηρεί ενήμερο σύστημα για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22000:2005, πιστοποιημένο από την εταιρεία BUREAU VERITAS CERTIFICATION, τον Απρίλιο του 2007.